Information - Flismaskine

 • Op til 15 cm grene.
 • Kører på diesel.
 • Kan trækkes efter alm. personbil med anhængertræk.
 • Leveres med fuld tank
 • Afleveres efterfyldt
 • 1000 kr. i depositum
 • 1000 kr. incl. 3 timers drift af maskinen
 • Slibetillæg på knive beregnes yderligere med 50 kr. pr. kørt time over de inkluderede 3 timer

Information - Brændekløver

 • Eldrevet 380V. Trykker 12 tons.
 • Kan trækkes efter alm. personbil med anhængertræk.
 • 12 meter kabel incl. div omformerstik.
 • 400 kr. pr. dag.
 • Ved flere dag er leje 300 kr. pr. dag.
 • 100 kr. for ekstra 40 meter forlænger kabel.

Vilkår

Lejekontrakt.

 • Lejeprisen er pr dag. 1000 kr. incl. 3 timers drift af maskinen.
 • Slibetillæg på knive beregnes yderligere med 50 kr pr kørt time over de inkluderede 3 timer.
 • 1000 kr. Depositum tilægges lejeprisen ved udlevering af det lejede. Hvor intet andet aftalt, betales lejen forud kontant.
 • Fragt- og transportomkostninger til og fra afhentningsted betales af lejeren.
 • Det lejede skal afleveres i funktionsdygtig stand. Er reperation nødvendig ved forkert anvendelse af maskinen, betaler lejeren herfor efter regning. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede, og at personer under 18 ikke betjener maskinen.
 • Lejer bærer ansvaret for ikke at bringe det lejede og personer I fare, ved uforsigtig brug. Dersom det lejede bortkommer ved tyveri eller ran, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne sknnes at ville overstige en ny dagspris, påhviler det lejer at betale erstatning for maskinen med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning.
 • For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejer alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab mv.